Event Banner

Sorry! Registration is closed. Reason: registration deadline has passed.


आपली रक्तपेढी - जनकल्याण रक्तपेढी

- श्री राजेश तोलबंदे
रक्तपेढीचे कार्य प्रत्यक्ष समजून घेण्याच्या उपक्रमाचे सस्नेह निमंत्रण...
आपली नाव नोंदणी त्वरित करा कारण जागा मर्यादित आहेत.
वेळ: सायं ४ ते ६

Date: 30-June-2021

Attendance Summary


Edit    Copy

Attendee List