Event Banner

Sorry! Registration is closed. Reason: registration deadline has passed.


Choose your charity - जनकल्याण रक्तपेढी

- Swanand Samudra
आपल्या प्रियजनांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ दरवर्षी आवर्ती पद्धतीने गरीब गरजू रुग्णांना मदत करूया !

१. जीवनदाता योजना: रु १०,०००/- प्रति वर्षी 
२. थॅलेसेमिया - बालके दत्तक योजना: रु २०,०००/- प्रति वर्षी 
३. बालसंजीवनी योजना: रु १,०००/- प्रति वर्षी 

*सर्व देणग्या आयकर कायद्यातील ८०जी कलमाद्वारे मिळणाऱ्या सवलतीस पात्र 
Date: 30-June-2021

Attendance Summary


Edit    Copy

Attendee List